Çevre Politikası

Gürcan Otomotiv

Çevre Politikamız

Şirketimiz faaliyetine devam ettiği süre içersinde her anlamda çevreye karşı duyarlı olacağını vede bunu sürdüreceğini bu amaçla aşağıda belirtilen önlemleri alacak ayrıca bu önlemleri günün koşullarına göre geliştireceğimizi;

Teknoloji-Ekonomi-Çevre arasındaki entegrasyondan hareketle uygun teknoloji seçimi ve kullanımı sonucunda enerji tasarrufu, doğal kaynaklarının israfının önlenmesi, atıkların azaltılması ve atıkların geri dönüşümü yoluyla ülke ekonomisine kazandırılması şirketimizin ana prensibi olarak belirleyeceğimizi;

Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve buna paralel olarak değişen çevresel yaklaşımlar doğrultusunda çevre ve insan sağlığının korunması için şirketimizdeki tüm çalışanların eğitim ve uygulamalara aktif bir şekilde katılımını sağlayarak dinamik bir çevre politikasına öncelik vereceğizi

TAAHHÜT EDERİZ.

Hizmetlerimiz